GEUS

Lid worden van GEUS?

Een e-mail naar het secretariaat is voldoende. Wat u er voor terugkrijgt is een acceptgiro voor de jaarlijkse, vrijwillige bijdrage. Een clubblad heeft GEUS niet; u kunt zich wel aanmelden voor de e-mail nieuwsbrief. Die verschijnt onregelmatig. U bent dan altijd goed op de hoogte van nieuws en acties in Schipholzaken die de bewoners van Aalsmeer en omgeving aangaan.

Bewoners Aanspreekpunt Schiphol

Postbus 7501 1118 ZG Schiphol Postcodelocatie: 05-06 Tel:  020 601 55 55
Fax:  020 601 8044 Email: info@mailbas.nl BAS staat voor Bewoners Aanspreekpunt Schiphol.

Bas is het nieuwe informatie- en klachtencentrum waar omwonenden terecht kunnen met al hun vragen en klachten over het vliegverkeer op Schiphol. Bas is een gezamenlijk initiatief van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en Amsterdam Airport Schiphol (AAS).

Vragen en klachten over het vliegverkeer, baangebruik, aanvliegroutes, veiligheid of over het Schipholbeleid zullen door deskundige medewerkers in behandeling worden genomen. Zij streven er naar binnen 4 dagen te reageren. Bovendien worden alle vragen en reacties permanent gemonitoord, wat hen de mogelijkheid biedt hun werk én dat van LVNL en AAS te verbeteren. Kortom: uw vraag en/of klacht telt! Door een continue samenwerking met Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland beschikt Bas over actuele operationele informatie

Actueel baangebruik

Op deze pagina vindt u het baangebruik zoals dit op dit moment door de verkeersleiders wordt gehanteerd. Het vliegtuigje voor of achter de baan geeft aan welke banen in gebruik zijn voor landen respectievelijk starten. Daarnaast wordt het actuele weer getoond. De pagina wordt elke minuut geactualiseerd. Het weergegeven actuele baangebruik kan gedurende korte tijd afwijken van het werkelijke baangebruik. Kort voor de wisselingen van baancombinatie voert de verkeersleiding de nieuwe combinatie in het verkeersleidings-systeem. De website wordt automatisch door dit systeem gevoed. Daardoor komt het voor dat de gepresenteerde informatie op de pagina Actueel Baangebruik korte tijd vooruitloopt op de werkelijke situatie.

De weersgegevens tonen niet: eventuele rukwinden / ‘gusts’ en wind op grotere hoogten. Deze kunnen wel bepalend zijn voor het baangebruik. Ook kan het actuele baangebruik al afgestemd zijn op de nog te verwachten weerssituatie. Dit kan ertoe leiden dat het getoonde actuele baangebruik niet in overeenstemming lijkt met de getoonde weerssituatie.

Klik hier voor meer actuele informatie.