Informatie links

OVERHEDEN

Europese commissie, Lijst van luchtvaartmaatschappijen met een exploitatieverbod in de EU
http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_nl.htm
Om het actuele baangebruik te zien: http://www.luchtverkeersleiding.nl/frameset.php?source=baan_actueel
Het Milieu- en Natuurplanbureau, effecten van Schiphol, dossiers-luchtvaart www.mnp.nl
Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne) publicaties www.rivm.nl
Inspectie Verkeer en Waterstaat luchtvaart http://www.ivw.nl
Gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl
Gemeente Uithoorn www.uithoorn.nl
Provincie Noord-Holland www.noord-holland.nl

Hinder Melden

Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas is een gezamenlijk initiatief van Luchtverkeersleiding Nederland en Amsterdam Airport Schiphol) http://www.bezoekbas.nl/index.cfm?page=klachten

SECTOR

Benno Baksteens lobbyclub Platform voor de Nederlandse Luchtvaart www.pnl.nl
Nieuws uit de luchtvaartwereld www.luchtvaartnieuws.nl
Schiphol www.schiphol.nl

LIVE VLIEGVERKEER

Luchthaven Schiphol http://radar.vlieghinder.nl (download eerst Google Earth via earth.google.com)
Luchthaven Schiphol Actuele meetgegevens vliegtuiglawaai http://194.229.29.150/nomos/main.mxml
Onafhankelijk Live vliegtuiglawaai in Google Earth. www.geluids.net

MIDDENVELD, NATUUR EN MILIEU

Milieudefensie www.milieudefensie.nl/verkeer
Site van Milieudefensie, Non Flying Dutchman http://www.nonflyingdutchman.nl/
Stichting Natuur en Milieu www.natuurenmilieu.nl
Milieufederatie Noord-Holland www.milieufederatienoordholland.nl

VERENIGINGEN, STICHTINGEN, BEWONERSGROEPEN RONDOM SCHIPHOL

Platform Overlast Schiphol Uithoorn, www.platformuithoorn.nl
Bewonersplatform Hoofddorp-Noord www.hoofddorp-noord.nl
Platform Vlieghinder Regio Castricum  www.pvrc.nl,
Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg www.zwanenburg-halfweg.nl/algemeen/34/SCHIPHOL.html,

Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer www.wvb.nu
Platform Vliegoverlast Amsterdam, www.vliegoverlast.nl
VIVF (Verontruste Inwoners Van Flevoland) www.vivf.nl

INTERNATIONAAL

Friends of the Earth www.foe.org