Lid worden van GEUS?

Een e-mail naar het secretariaat is voldoende. Wat u er voor terugkrijgt is een acceptgiro voor de jaarlijkse, vrijwillige bijdrage. Een clubblad heeft GEUS niet; u kunt zich wel aanmelden voor de e-mail- nieuwsbrief. Die verschijnt onregelmatig. U bent dan altijd goed op de hoogte van nieuws en acties in Schipholzaken die de bewoners van Aalsmeer en omgeving aangaan.

Wie is GEUS

vliegtuigGEUS is een bewonersvereniging, opgericht in augustus 1990. Aanleiding was het plan om de luchthaven Schiphol uit te breiden met een vijfde baan. Voor de oprichters, allen inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart, stond toen al vast dat de daarmee beoogde groei van Schiphol ten koste zou gaan van het leefmilieu in Aalsmeer en omgeving. De vereniging GEen Uitbreiding vliegveld Schiphol (kortweg: GEUS) wilde en wil een platform zijn voor iedereen die de negatieve effecten van Schiphol voor het leefmilieu in Aalsmeer wil tegengaan.

Wat wil GEUS

In een korte zin: behoud van het leefmilieu in Aalsmeer en omgeving. In de praktijk betekent dat: opletten en erbij blijven. De eerste zorg is om te voorkomen dat er in
Den Haag afspraken worden gemaakt over Schiphol die het leefmilieu in Aalsmeer en omgeving verder verslechteren. Niet minder belangrijk is de tweede zorg: dat bestaande afspraken om de hinder in Aalsmeer en omgeving te beperken ook worden nagekomen.

Wat doet GEUS

De activiteiten van GEUS vallen uiteen in twee soorten: beïnvloeden en handhaven.

Wat betekent dat in de praktijk?
 

Beïnvloeden

Beïnvloeden is samenwerken. Dat is de reden dat GEUS steeds weer de samenwerking zoekt. Plaatselijk met politieke partijen, raad en wethouders. Regionaal met gelijkgezinde platforms uit andere gemeenten en dorpskernen. En in de wetenschap dat onbegrensde groei uiteindelijk voor alle bewoners in de Schipholregio slecht uitpakt, vinden bewoners elkaar in hetzelfde lange termijn doel: behoud van het leefmilieu in 'Schipholland'. De regionale samenwerking wordt zichtbaar in ons lidmaatschap (en van tal van andere lokale organisaties) van de regionale Vereniging Gezamenlijke Platforms (kortweg: VGP). Via de VGP zijn we aangesloten op Den Haag: de politieke partijen, parlement en regering worden door VGP-ers bezocht en gezocht in Schipholzaken.
 

Handhaven

GEUS heeft genoeg deskundigheid in huis om te weten wat Schiphol wel mag en wat Schiphol niet mag. Als de sector (Schiphol en Luchtverkeersleiding) zich niet aan de regels houden, aarzelen we niet om de Inspectie Verkeer en Waterstaat in te schakelen. En als dat nuttig of nodig is aarzelen we evenmin om de (bestuurs)rechter in te schakelen om overtredingen te verbieden of de overtreders (bestuurlijk) te beboeten.