Oproep tegen groei vliegverkeer

(Aalsmeerder Courant, 12-12-’07)

In de gemeenteraadsvergadering van donderdag 6 december heeft de gemeenteraad wethouder Ronald Fransen opgeroepen er alles aan te doen om te voorkomen dat er nog meer vliegbewegingen boven Aalsmeer gaan plaatsvinden.

Wethouder Fransen:

“Ik voel me gesteund door de raad in mijn streven om te voorkomen dat de Aalsmeerder nog meer overlast gaat krijgen van Schiphol.”

De raad heeft de motie ingediend naar aanleiding van de druk bezochte bijeenkomst van 28 november jl. waar de Luchtverkeersleiding LVNL een presentatie gaf over alternatief baangebruik op Schiphol.

Wethouder Fransen:

“De avond met de LVNL is erg goed bezocht door de Aalsmeerders, ik denk dat er zo’n 500 mensen op zijn afgekomen. De hoge opkomst geeft aan dat het hier om een onderwerp gaat dat enorm leeft. Ik zal mij dan ook tot het uiterste inspannen om toename van de overlast voor Aalsmeer door Schiphol te voorkomen.”

Pic

Minder hinder in Aalsmeer

De druk vanuit Aalsmeer had succes. Vanaf 14 december is het gebruik van de Aalsmeerbaan beperkt. De baan zal buiten de piekuren niet meer in combinatie met de Kaagbaan worden gebruikt. Dit geldt voor zowel starts als landingen. De Aalsmeerbaan wordt nu weer alleen tijdens de overgangen tussen de piekperioden als vierde baan ingezet. De Polderbaan zal, alleen of in combinatie met de Zwanenburgbaan, bij voorkeur worden ingezet voor landend verkeer uit noordelijke richting. De Kaagbaan, alleen of in combinatie met de Aalsmeerbaan, zal daarbij worden gebruikt voor startend verkeer naar zuidelijke richtingen.

Open brief aan directeur Luchtverkeersleiding

(Nieuwe Meerbode 6-12-’07)

In een open brief bedankt de voorzitter van GEUS, dhr. J. Boomhouwer, de heer Riemens, directeur Luchtverkeersleiding Schiphol, voor diens komst op 28 nov.”07 naar Aalsmeer  “Wij zien dit als een eerste stap op weg naar een betere verstandhouding met de bewoners van Aalsmeer en vatten uw komst op als een teken dat u serieus werk gaat maken van het vermijden van vermijdbare hinder voor onze omgeving.” Ook met  de toezegging van de heer Riemens om op korte termijn terug te keren naar de situatie van vóór 13 aug. heeft vanzelfsprekend de instemming van de voorzitter, die erop wijst dat het 2 + 2 baangebruik desastreus is voor de leefbaarheid in Aalsmeer en voor de bewoners in deze regio (Aalsmeer, Uithoorn, Amstelveen, Zwanenburg etc.) volstrekt onaanvaardbaar is.

Ook vraagt de heer Boomhouwer de directeur van LVNL om een tegemoetkoming voor de vermijdbare overlast van de Kaagbaan. De proef om de bewoners van Rijsenhout door middel van wijziging van een uitvliegroute van de Kaagbaan te ontzien heeft – doordat een meetpunt dreigde de wettelijke geluidnorm te overschrijden – tot gevolg gehad dat vanaf half augustus meer dan de helft van het verkeer van de Kaagbaan werd afgewikkeld op de Aalsmeerbaan met een verpeste zomer voor de bewoners van Aalmeer als gevolg.”Vraag ontheffing voor de proef bij Rijsenhout en help daarmede de bewoners van Rijsenhout, Aalmeer en uiteindelijk uzelf. Of beëindig de proef”, aldus de voorzitter van GEUS.

De heer Boomhouwer eindigt zijn open brief met een verzoek om antwoord op bovenstaande vraag en de mededeling dat hij graag nog een aantal kwesties met de heer Riemens bespreekt: “ik schrijf u binnenkort weer”.

Gemeente Aalsmeer gaat zelf geluidoverlast Schiphol meten

(Nieuwe Meerb.6-12-’07)

De gemeente Aalsmeer heeft besloten om op zeven plaatsen in Aalsmeer meetpunten neer te zetten waarmee gericht de hoeveelheid geluid kan worden gemeten, die overvliegende vliegtuigen maken. Dit om geluid echt te meten, waardoor met een goed beeld krijgt van de werkelijke overlast. Tot nu toe werd uitgegaan van theoretische modellen. De gemeente zoekt nog locaties voor dergelijke meetpunten. Informatie en/of aanmelden via info@aalsmeer.nl ten name van dhr N. Portman, onder vermelding van “Geluidmeetpunten”.

Ontwikkelingen rondom de Aalsmeerbaan
vanaf 13 augustus 2007

Op 13 augustus 2007 werd aan de omwonenden van Schiphol door de Luchtverkeers-leiding bekend gemaakt dat vanaf die datum tot 31 oktober 2007 de Aalsmeerbaan ook buiten de piekuren zou worden ingezet om de Kaagbaan als primaire baan te ontlasten en wel met startend of landend verkeer naar of van het zuiden en oosten. Reden van deze maatregel was dat een geluidsmeetpunt ten zuidwesten van de Kaagbaan zijn grenswaarde zou hebben bereikt waardoor Schiphol grote problemen zou ondervinden bij het gebruik maken van zijn banen tot 31 oktober 2007.
Door deze maatregel werd het gebruik van de Aalsmeerbaan vanaf die datum verdubbeld t.o.v. de voorafgaande maanden. Gevolg: een enorme toename van geluidhinder voor de bewoners van zowel Aalsmeer als Uithoorn van ’s morgens 07.00 tot ’s avond 23.00 uur.

Gebruik

Ook na 1 november ging de LVNL gewoon door met het continu gebruiken van beide banen, dit in tegenstelling met de duidelijke afspraak dat de Aalsmeerbaan slecht gebruikt zou worden als ondersteunende, secundaire baan tijdens de piekuren.
Op een door de Gemeente Aalsmeer in samenwerking met GEUS georganiseerde bijeenkomst, waar ca 500 verontruste inwoners hun ongenoegen duidelijk lieten blijken, deelde de heer Riemens van de luchtverkeersleiding mede, dat men - mede onder druk van protesten van zowel de bewoners onder de Aalsmeerbaan als de Gemeente Aalsmeer en bewonersplatforms rondom Schiphol – de wens van de zgn. Alderstafel om terug te keren naar de situatie van vóór 13 augustus 2007, vanaf half december zou inwilligen.
Voor de korte termijn (tot 2010) zal de Aalsmeerbaan dus alleen weer als ondersteunende baan van de Kaagbaan tijdens de piekuren worden gebruikt.